English

Buddhisme


buddhistflagg
Buddha

Å unngå å gjøre det onde,
gå inn for å gjøre det gode,
foredle sitt eget sinn -
slik er de våknes budskap.


Generelt om buddhisme

Tekster
Pali
Fra buddhismens historie
Etikk og samfunnsspørsmål
Visdom
Meditasjon
Buddhisme og andre livssyn
Eksterne linker

Har du spørsmål om buddhismen? Har du meninger om buddhismen som du gjerne vil drøfte med andre buddhister og buddhismeinteresserte?
Da bør du melde deg inn på Norsk buddhistisk debattforum


Generelt om buddhisme

En liten innføring i Buddhas liv og lære

Bøker om buddhisme, skrevet av Kåre A. Lie:

Prinsen som våknet
- om Buddhas liv, skrevet for barn og unge
Veien og hjulet - om buddhismens lære, skrevet for ungdom
Innsiktsmeditasjon - praktisk innføring i buddhistisk meditasjon
Jesus og Buddha - parallelle tekster fra kristendom og buddhisme
Mahasatipatthanasutta, en analytisk studie - en dybdestudie av en av buddhismens viktigste tekster
Tanke og virkelighet. Buddhistisk filosofi og praksis i lys av Vasubandhus Madhyantavibhaga - et hovedverk av en av Indias største filosofer
Buddhistisk psykologi. Innføring i abhidhamma - en enkel innføring i buddhismens dypeste lære
Smaken av frihet. Et humanistisk perspektiv på buddhismen - buddhisme til hverdags, også for ikke-buddhister

Bøker om buddhisme og buddhistiske grunntekster, oversatt av Kåre A. LieTekster

Akkurat som hele havet har en og samme smak, nemlig smaken av salt,
slik har også hele min lære og treningsdisiplin en og samme smak, nemlig smaken av frihet.

En kort oversikt over buddhismens tekster

Dhamma-biblioteket

I Dhamma-biblioteket finner du en stor samling av buddhismens grunntekster som jeg og andre har oversatt fra pali og sanskrit til norsk. Samlingen er under stadig utvidelse etter hvert som jeg får oversatt og lagt ut nye tekster.

Noen få av de viktigste tekstene ligger fortsatt på disse gamle tekstsidenePali

Den eldste og mest komplette samlingen av Buddhas samtaler og veiledninger finnes på det gamle indiske språket pali. Palitekstene er derfor det nærmeste vi kommer Buddhas egne ord. Derfor er det meget nyttig å kunne lese pali, for på den måten kommer vi Buddha selv tett inn på livet. Den som ønsker å se litt nærmere på dette språket, kan med fordel begynne med min innføringsbok i pali. Den ligger til fri nedlasting som pdf-fil her:

Kåre A. Lie: Pali. En liten innføring i Buddhas språk

Jeg kan også anbefale Rune E.A. Johanssons gamle palikurs på svensk. Dette ligger til fri nedlasting som pdf-fil her:

Rune E.A. Johansson: Innføring i pali.


Fra buddhismens historie

Mange buddhistiske tradisjoner

Myten om hinayana

Artikkelen "Myten om hinayana" kan du også lese på svensk, engelsk, spansk, italienskEtikk og samfunnsspørsmål

Buddha om samfunnsspørsmål

Buddha om pedagogikk

Pañcasila. Om buddhistisk etikk


Visdom

Smilende visdom
For verdensløpet er ikke skapt av noen gud eller ånd,
tomme går fenomenene sin gang, betinget av årsakskonstellasjonene.


Meditasjon

Innsiktsmeditasjon
(En bok som gir enkel veiledning og innføring for nybegynnere.)

Mahasi Sayadaw
, Praktisk innsiktsmeditasjon.
(En god og praktisk innføring for nybegynnere)

Chanmyay Sayadaw U Janaka, Vipassana Meditation
(En god innføring i meditasjon, skrevet av en av Mahasi Sayadaws elever.)

Shwe Oo Min, Praktiske råd til mediterende
(Nyttig for slike som har meditert en stund)

Dhiravamsa, Meditasjon, en innføring

Oppmerksomhetsmeditasjon i forskjellige buddhistiske tradisjoner

Satipatthana-meditasjon og vestlig psykologi
Buddhisme og andre livssyn

Humanisme og buddhisme

Frans av Assisi og Buddha


Eksterne linker

Debattfora og mailinglister for diskusjon og spørsmål om buddhisme:

Norsk buddhistisk debattforum

Dhamma Wheel, theravadabuddhistisk forum

Dharma Wheel, mahayanabuddhistisk forum
Andre linker til noen nettsteder med informasjon om buddhisme

Buddhadhammaforeningen

Buddhistforbundet

Buddhasasana, Binh Ansons websider

Access to Insight. Ypperlig samling av buddhistisk litteratur

Dharmadata

Triplegem. Rikholdig samling av linker.

Kerstin Jönhagens sider om buddhisme


Hjem

E-mail: alberlie@online.no

Copyright @ 2010, Kåre A. Lie. All rights reserved.