Praktiske råd til mediterende

av

Shwe Oo Min

Shwe Oo Min

Utgitt kun for gratis distribusjon
Til norsk ved Kåre A. Lie
@ Shwe Oo Min Dhamma Sukha Tawya, 'International Forest Centre'
Aung Myay Tharyar Road - Koun Tala Paung Village -
Mingaladon, Yangon, Myanmar


Det viktigste når vi mediterer, er å ha den rette innstillingen.

1) Når du mediterer, så:
- ikke konsentrer deg altfor sterkt
- ikke prøv å kontrollere noe
- ikke prøv å skape noe
- ikke tving deg og ikke fortreng noe.

2) Ikke prøv å skape noe som helst
- Ikke avvis det som skjer
- Når noe oppstår eller slutter, så ikke glem å være oppmerksom på det.

3) Å prøve å skape noe er lobha (grådighet)
- Å avvise det som skjer, er dosa (motvilje)
- Å ikke være oppmerksom på det som oppstår eller slutter, er moha (forvirring, uvitenhet)

4) Det er bare når det observerende sinnet ikke inneholder lobha, dosa eller soka (uro/nedtrykthet), at vi har den rette meditative holdningen.

5) Du bør sjekke og se godt etter hva slags holdning du har når du mediterer.

6) Du bør akseptere og observere både gode og dårlige opplevelser på like fot.

7) Vil du bare ha gode opplevelser?
- Stritter du imot selv den minste ubehagelige opplevelse?
- Er slikt rimelig? Er dette dhammas vei?

8) Ikke ha noen forventninger
- Ikke ønsk deg noe
- Ikke vær utålmodig
- For hvis du har slike holdninger i sinnet, blir det vanskelig å meditere.

9) Hvorfor konsentrerer du deg så sterkt når du mediterer?
- Er det fordi du vil at noe skal oppstå?
- Vil du noe?
- Vil du at noe skal slutte?
- Det kan hende en av disse holdningene er til stede.

10) Hvis du blir trett i sinnet, er det noe galt med måten du praktiserer på.

11) Du kan ikke praktisere når sinnet er anspent.

12) Hvis du blir trett i sinnet og kroppen, er det på tide å sjekke måten du mediterer på.

13) Å meditere er å være oppmerksom og observere med oppmerksomhet og forståelse.
- Det handler ikke om å tenke, reflektere eller dømme.

14) Ikke praktiser med et sinn som vil noe eller som vil at noe skal oppstå.
- Det eneste resultatet er at du sliter deg ut.

15) Et meditativt sinn skal være avslappet og rolig.

16) Både sinnet og kroppen bør være uten spenninger.

17) Et fleksibelt og fritt sinn gjør det lett å meditere.
- Har du den rette innstillingen?

18) Det er ikke så viktig om du får gode eller dårlige opplevelser.
- Å meditere er å akseptere, slippe taket og observere.

19) Hva gjør sinnet?
- Tenker det, eller er det oppmerksomt på hva som skjer?

20) Hvor befinner sinnet seg akkurat nå?
- Er det utenfor seg selv? Eller er det inne i seg selv?

21) Er det observerende sinnet virkelig oppmerksomt?
- Eller har det bare en overfladisk oppmerksomhet?

22) Du bør ikke prøve å forandre tingene slik at de blir som du ønsker.
- Du bør heller prøve å se det som skjer, slik det skjer.

23) Ikke la tanker forstyrre deg.
- Du praktiserer ikke for å stoppe tankene.
- Vær oppmerksom og se tankene etter hvert som de oppstår. Det er det du praktiserer for.

24) Det er ikke meningen at du skal avvise objektet (fenomenene / det som oppstår / det du observerer).
- Det er meningen at du skal se (og dermed observere / merke deg) de urenhetene som oppstår på grunn av objektet, slik at disse blir borte.

25) Bare når du har saddha (tillit, tiltro), kan viriya (energisk innsats) oppstå.
- Bare når du har viriya, kan sati (oppmerksomhet) opprettholdes.
- Bare når du opprettholder sati, kan du etablere samadhi (konsentrasjon).
- Bare når du har etablert samadhi, kan du se tingene slik de egentlig er.
- Når du begynner å se tingene slik de egentlig er, blir saddha styrket.

26) Vær oppmerksom på det som finnes akkurat nå!
- Ikke tenk på det som har skjedd.
- Ikke planlegg hva du skal gjøre.

27) Objektet er ikke viktig.
- Sinnet som arbeider i bakgrunnen, som arbeider med å være oppmerksomt (det observerende sinnet), er viktigere.
- Hvis observasjonen (sinnet) skjer med den rette innstillingen, vil objektet være godt.Buddhisme
Hjem