Hvis Gud har skapt alt, er han også ansvarlig for all lidelse

Buddha stiller kritiske spørsmål til de gudetroende

Hvis Gud er hele verdens herre
og skaper av alt liv,
hvorfor har han da gitt
verden så mye sorg?
Hvorfor har han ikke skapt
hele verden lykkelig?

Hvis Gud er hele verdens herre
og skaper av alt liv,
hvorfor har han da skapt
så mye svik, urett, løgn
og bedrag i verden?

Hvis Gud er hele verdens herre
og skaper av alt liv,
da er denne herren ond
når han skapte urett der hvor
han kunne ha skapt rettferdighet.

Jataka 6, 208, vers 936–38Tekster
Buddhismen
Hjem

Tlf.: 33 38 55 72, Fax: 33 38 62 56, E-mail: alberlie@online.no

Copyright @ 2002, Kåre A. Lie. All rights reserved.