English

Oversettelse

I 1976 ble min første oversatte bok utgitt. Det var Dhammapada, oversatt fra pali. I mange år arbeidet jeg i skolen, men fra 1996 har jeg valgt å satse på oversetteryrket som hovedbeskjeftigelse. Pr. i dag har jeg oversatt, eller bidratt til oversettelse av, nærmere 60 bøker.

Jeg oversetter litteratur innenfor fagområdene religionshistorie, kulturhistorie, arkeologi, språkvitenskap, naturvitenskap og musikk fra språkene pali, sanskrit, engelsk, tysk, fransk, nederlandsk, dansk og svensk til norsk bokmål. Mitt spesialfelt er oversettelser fra den tidlige buddhistiske litteraturen på det gamle indiske språkene pali og sanskrit, en rik bokskatt som til nå har vært lite kjent i vårt land.

En god oversettelse krever gode kunnskaper i både kildespråket og målspråket, og det krever ikke minst gode fagkunnskaper i det emnet teksten handler om. Her har både utdannelse (språk, pedagogikk, indologi - sanskrit og pali - og hovedfagseksamen i religionshistorie) og erfaring sin betydning, men jeg foretrekker å la bøker og anmeldelser tale sitt eget språk.

Bøker jeg har oversatt
Bøkene er ført opp under følgende hovedgrupperinger:

Buddhisme
Religionshistorie og teologi
Historie, arkeologi, sosiologi, språk, kulturhistorie, naturvitenskap m.m.
Musikk

Anmeldelser


Kontraktbetingelser

Som medlem av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) og Norsk oversetterforening (NO) baserer jeg meg på den normalkontrakten som er utarbeidet mellom på den ene side disse to foreningene og på den annen side Den norske Forleggerforening. Med utgangspunkt i denne kan det så forhandles om betingelsene for det enkelte verk.


 Anmeldelser

Kåre A. Lie har prøvd å bevare noe av den poetiske formen som originalen har, ingen lett oppgave, men godt mestret. (Arvid S. Kapelrud i Dagbladet om Dhammapada.)

Boken er ... oversiktelig og sammenfattet, og inneholder pionerarbeide fra oversetterens side. (Torbjørn Wikestad på bokhandelen maos nettsted om Buddhas lære.)

Det første som må sies er at Kåre A. Lies oversettelse er glimrende. Jeg har lest store deler av boken parallelt på norsk og engelsk og har konstatert at Lie gjengir originalen med stor nøyaktighet. (Brian McNeil i Vårt Land om Douglas: Rent og urent.)

Burkerts USA-forelesninger har Kåre A. Lie nå gjort tilgjengelig på norsk som en drøm av en fagbok med bibliografi, noteapparat, register og miniordbok. (Nils J. Ringdal i Dagbladet om Burkert: Oldtidens mysteriekulter.)

Det bør forøvrig legges til at oversettelsen har et godt og lettlest språk, med et minimum av akademiske
spesialuttrykk og fagsjargong. (Stein Jarving på http://www.bgnett.no/eutopia/Bokanmeld.htm#Oldtidens om Burkert: Oldtidens mysteriekulter.)

Oversetteren har lykkes svært godt med å finne den samme ledige tonen og fortellergleden som karakteriserer forfatterens originalspråk. (Edvard Eikill i Stavanger Aftenblad om Norwich: Bysants' historie.)

Nå foreligger ettbindsversjonen sågar på norsk, eksemplarisk og autoritativt oversatt av Kåre A. Lie. (Nils J. Ringdal i Dagbladet om Norwich: Bysants' historie.)

Kåre A. Lie har (som alltid) levert en utmerket oversettelse. (Brian McNeil i Vårt Land om Mack: Det tapte evangelium.)

Lytelaust og flytande omsett av Kåre A. Lie. (Bård Eskeland i Klassekampen om Mack: Det tapte evangelium.)

Gjennom filologens og poetens samarbeid får vi en litterært høyverdig gjendiktning som gjerne er å foretrekke framfor filologers ord-for-ord-oversettelser eller poeters sekundæroversettelser via europeiske hovedspråk. (Håvard Rem i Dagbladet om Søstrenes sanger.)

Damasio-omsetjaren Kåre A. Lie er førebiletleg: han meistrar kodane i begge vitskapskulturane til fullnads. (Bård Eskeland i Klassekampen om Damasio: Descartes' feiltagelse.)

Det er Einstein og Freuds brevveksling fra 1932 som nå omsider foreligger på norsk, i Kåre A. Lies stilsikre oversettelse. (Bernt Bakkevik i Ikkevold om Einstein og Freud: Hvorfor krig?)

Oversetteren Kåre A. Lie har ivaretatt Atkins ordkunstneri på en god måte. (Arvid Hove i Aftenbladet om Atkins: Galileos finger.)

Boka er meget godt oversatt fra engelsk av Kåre A. Lie. (Levi Fragell i Fri Tanke om Humanisme)


 

Hjem

Tlf.: 33 38 55 72, E-mail: alberlie@online.no

Copyright @ 2006, Kåre A. Lie. All rights reserved.