English


Musikk


Renessanse Consort
- et ensemble som har spesialisert seg på musikk fra middelalder til barokk.

Harper - historiske harper fra middelalder til barokk, samt neo-keltisk harpe.

Viola da gamba - en familie av stykeinstrumenter som var populære særlig på 1500-1700-tallet.

Vikingenes sanger - hva slags sanger og toner kan ha lydt her i landet for tusen år siden?


Musikk er en kilde til glede og det finnes mye vakker musikk i mange forskjellige stilarter. Jazz, folkemusikk fra mange land, populærmusikk, klassisk musikk - innenfor alle sjangre kan vi gjøre stadig nye og spennende oppdagelser av skjønnhet og velklang. Jeg lytter f.eks. gjerne til amerikanske symfonikere fra omkring midten av 1900-tallet. Men den musikken som jeg alltid vender tilbake til, er den som ble skrevet i hundreårsperioden fra omkring slutten av 1500-tallet og til slutten av 1600-tallet.

Dette er en fascinerende stilperiode som jeg i mange år har vært aktivt opptatt av, både som amatørmusiker og instrumentbygger. Jeg ser det som interessant å forsøke å gjenskape den tidlige musikken, både i klang og spillestil. For å gjenskape klangen har jeg bygd en rekke forskjellige instrumenter i renessanse- og barokkstil: Orgel, cembali, gamber, luttinstrumenter og harper. Men i de seneste årene har jeg konsentrert meg om å spille det instrumentet som ligger mitt hjerte nærmest, nemlig barokkharpe.


Ensemble

Halve gleden ved å spille, er å spille sammen med andre. Derfor tok jeg og min kone Tove Gleditsch Lie, som spiller bassgambe, i sin tid initiativet til å stifte ensemblet Renessanse Consort, som med vekslende besetning har vært i aktivitet i mer enn et kvart århundre.

Under samspill oppstår en helt spesiell sosial situasjon der hver enkelt forsøker å yte sitt beste for fellesskapet, der hver enkelt både må gi av sine egne ressurser og samtidig være lydhør overfor andre hvis det skal bli et godt helhetsresultat. Det har mye til felles med lagidrett, men med den viktige forskjell at "seier" består ikke i å påføre noen part noe nederlag. "Seier" er først oppnådd når man har bidratt til å gi glede til alle involverte, både medspillere og et eventuelt publikum.

Et annet musikktema jeg har forsket på i senere tid, er sang og musikk fra vikingtiden. Kan vi overhodet vite noe om vikingenes sang og musikk? Dette kan du finne mer om her: Vikingenes sanger


Hjem

Tlf.: 33 38 55 72, E-mail: alberlie@online.no

Copyright @ 2004, Kåre A. Lie. All rights reserved.