1. Teksten om det grunnleggende

Mulapariyayasutta


Slik har jeg hørt det:

            En gang da var Mesteren i Ukkuttha, holdt han til ved foten av et sal-tre i Subhagalunden. Der henvendte han seg til munkene, og sa:

            “Munker!”

            “Ja, Mester,” svarte de.

            Mesteren sa:

            “Nå skal jeg forklare dere hva som er grunnleggende for alle fenomener, munker. Hør godt etter og legg merke til det jeg sier!”

            “Ja vel, Mester,” svarte munkene.

            Mesteren sa:

            “Et vanlig menneske, en person som ikke har fått opplæring, som ikke har møtt en edel person, og som heller ikke kjenner eller har fått opplæring i de edles lære, som ikke har møtt en opphøyd person, og som heller ikke kjenner eller har fått opplæring i de opphøydes lære – denne personen betrakter jord som jord. Og når han betrakter jord som jord, regner han dette som jord. Videre tenker han ‘i jord’, han tenker ‘fra jord’, og han tenker ‘dette er min jord’. Han nyter jorden.

            Og hvorfor? Jeg sier det er fordi han ikke har forstått det.

            Han betrakter vann som vann. Og når han betrakter vann som vann, regner han dette som vann. Videre tenker han ‘i vann’, han tenker ‘fra vann’, og han tenker ‘dette er mitt vann’. Han nyter vannet.

            Og hvorfor? Jeg sier det er fordi han ikke har forstått det.

            Han betrakter ild som ild. Og når han betrakter ild som ild, regner han dette som ild. Videre tenker han ‘i ild’, han tenker ‘fra ild’, og han tenker ‘dette er min ild’. Han nyter ilden.

            Og hvorfor? Jeg sier det er fordi han ikke har forstått det.

            Han betrakter luft som luft. Og når han betrakter luft som luft, regner han dette som luft. Videre tenker han ‘i luft’, han tenker ‘fra luft’, og han tenker ‘dette er min luft’. Han nyter luften.

            Og hvorfor? Jeg sier det er fordi han ikke har forstått det.

            Han betrakter levende vesener som levende vesener. Og når han betrakter levende vesener som levende vesener, regner han dette som levende vesener. Videre tenker han ‘i levende vesener’, han tenker ‘fra levende vesener’, og han tenker ‘dette er mine levende vesener’. Han nyter levende vesener.

            Og hvorfor? Jeg sier det er fordi han ikke har forstått det.

            Han betrakter guder som guder. Og når han betrakter guder som guder, regner han dette som guder. Videre tenker han ‘hos guder’, han tenker ‘fra guder’, og han tenker ‘dette er mine guder’. Han nyter guder.

            Og hvorfor? Jeg sier det er fordi han ikke har forstått det.

            Han betrakter skapergud som skapergud. Og når han betrakter skapergud som skapergud, regner han dette som skapergud. Videre tenker han ‘hos skaperguden’, han tenker ‘fra skaperguden’, og han tenker ‘dette er min skapergud’. Han nyter skaperguden.

            Og hvorfor? Jeg sier det er fordi han ikke har forstått det.

            Han betrakter Brahma som Brahma. Og når han betrakter Brahma som Brahma, regner han dette som Brahma. Videre tenker han ‘hos Brahma’, han tenker ‘fra Brahma’, og han tenker ‘dette er min Brahma’. Han nyter Brahma.

            Og hvorfor? Jeg sier det er fordi han ikke har forstått det.

            Han betrakter de strålende guder som de strålende guder. Og når han betrakter de strålende guder som de strålende guder, regner han dette som de strålende guder. Videre tenker han ‘hos de strålende guder’, han tenker ‘fra de strålende guder’, og han tenker ‘dette er mine strålende guder’. Han nyter de strålende guder.

            Og hvorfor? Jeg sier det er fordi han ikke har forstått det.

            Han betrakter de lysende guder som de lysende guder. Og når han betrakter de lysende guder som de lysende guder, regner han dette som de lysende guder. Videre tenker han ‘hos de lysende guder’, han tenker ‘fra de lysende guder’, og han tenker ‘dette er mine lysende guder’. Han nyter de lysende guder.

            Og hvorfor? Jeg sier det er fordi han ikke har forstått det.

            Han betrakter de mektige guder som de mektige guder. Og når han betrakter de mektige guder som de mektige guder, regner han dette som de mektige guder. Videre tenker han ‘hos de mektige guder’, han tenker ‘fra de mektige guder’, og han tenker ‘dette er mine mektige guder’. Han nyter de mektige guder.

            Og hvorfor? Jeg sier det er fordi han ikke har forstått det.

            Han betrakter Herren som Herren. Og når han betrakter Herren som Herren, regner han dette som Herren. Videre tenker han ‘hos Herren’, han tenker ‘fra Herren’, og han tenker ‘dette er min Herre’. Han nyter Herren.

            Og hvorfor? Jeg sier det er fordi han ikke har forstått det.

            Han betrakter det uendelige roms plan som det uendelige roms plan. Og når han betrakter det uendelige roms plan som det uendelige roms plan, regner han dette som det uendelige roms plan. Videre tenker han ‘på det uendelige roms plan’, han tenker ‘fra det uendelige roms plan’, og han tenker ‘dette er mitt uendelige roms plan’. Han nyter det uendelige roms plan.

            Og hvorfor? Jeg sier det er fordi han ikke har forstått det.

            Han betrakter den uendelige bevissthets plan som den uendelige bevissthets plan. Og når han betrakter den uendelige bevissthets plan som den uendelige bevissthets plan, regner han dette som den uendelige bevissthets plan. Videre tenker han ‘på den uendelige bevissthets plan’, han tenker ‘fra den uendelige bevissthets plan’, og han tenker ‘dette er mitt uendelige bevissthets plan’. Han nyter den uendelige bevissthets plan.

            Og hvorfor? Jeg sier det er fordi han ikke har forstått det.

            Han betrakter intethetens plan som intethetens plan. Og når han betrakter intethetens plan som intethetens plan, regner han dette som intethetens plan. Videre tenker han ‘på intethetens plan’, han tenker ‘fra intethetens plan’, og han tenker ‘dette er mitt intethetens plan’. Han nyter intethetens plan.

            Og hvorfor? Jeg sier det er fordi han ikke har forstått det.

            Han betrakter planet der det verken finnes bevissthet eller ikke-bevissthet som planet der det verken finnes bevissthet eller ikke-bevissthet. Og når han betrakter planet der det verken finnes bevissthet eller ikke-bevissthet som planet der det verken finnes bevissthet eller ikke-bevissthet, regner han dette som planet der det verken finnes bevissthet eller ikke-bevissthet. Videre tenker han ‘på planet der det verken finnes bevissthet eller ikke-bevissthet’, han tenker ‘fra planet der det verken finnes bevissthet eller ikke-bevissthet’, og han tenker ‘dette er mitt plan der det verken finnes bevissthet eller ikke-bevissthet’. Han nyter planet der det verken finnes bevissthet eller ikke-bevissthet.

            Og hvorfor? Jeg sier det er fordi han ikke har forstått det.

            Han betrakter det han har sett som det han har sett. Og når han betrakter det han har sett som det han har sett, mener han at han har sett. Han tenker videre ‘i det som er sett’, han tenker ‘ut fra det som er sett’, og han tenker ‘det er jeg som har sett dette’. Han nyter det han har sett.

            Og hvorfor? Jeg sier det er fordi han ikke har forstått det.

            Han betrakter det han har hørt som det han har hørt. Og når han betrakter det han har hørt som det han har hørt, mener han at han har hørt. Han tenker videre ‘i det som er hørt’, han tenker ‘ut fra det som er hørt’, og han tenker ‘det er jeg som har hørt dette’. Han nyter det han har hørt.

            Og hvorfor? Jeg sier det er fordi han ikke har forstått det.

            Han betrakter det han har tenkt som det han har tenkt. Og når han betrakter det han har tenkt som det han har tenkt, mener han at han har tenkt. Han tenker videre ‘i det som er tenkt’, han tenker ‘ut fra det som er tenkt’, og han tenker ‘det er jeg som har tenkt dette’. Han nyter det han har tenkt.

            Og hvorfor? Jeg sier det er fordi han ikke har forstått det.

            Han betrakter det han har erkjent som det han har erkjent. Og når han betrakter det han har erkjent som det han har erkjent, mener han at han har erkjent. Han tenker videre ‘i det som er erkjent’, han tenker ‘ut fra det som er erkjent’, og han tenker ‘det er jeg som har erkjent dette’. Han nyter det han har erkjent.

            Og hvorfor? Jeg sier det er fordi han ikke har forstått det.

            Han betrakter enhet som enhet. Og når han betrakter enhet som enhet, regner han dette som enhet. Videre tenker han ‘i enhet’, han tenker ‘fra enhet’, og han tenker ‘dette er min enhet’. Han nyter enheten.

            Og hvorfor? Jeg sier det er fordi han ikke har forstått det.

            Han betrakter mangfoldighet som mangfoldighet. Og når han betrakter mangfoldighet som mangfoldighet, regner han dette som mangfoldighet. Videre tenker han ‘i mangfoldighet’, han tenker ‘fra mangfoldighet’, og han tenker ‘dette er min mangfoldighet’. Han nyter mangfoldigheten.

            Og hvorfor? Jeg sier det er fordi han ikke har forstått det.

            Han betrakter altet som alt. Og når han betrakter altet som alt, regner han dette som alt. Videre tenker han ‘i altet’, han tenker ‘fra altet’, og han tenker ‘dette er mitt alt’. Han nyter altet.

            Og hvorfor? Jeg sier det er fordi han ikke har forstått det.

            Han betrakter nibbana som nibbana. Og når han betrakter nibbana som nibbana, regner han dette som nibbana. Videre tenker han ‘i nibbana’, han tenker ‘fra nibbana’, og han tenker ‘dette er mitt nibbana’. Han nyter nibbana.

            Og hvorfor? Jeg sier det er fordi han ikke har forstått det.


En munk under opplæring

En munk som er under opplæring, som ennå ikke har nådd målet, men som trener iherdig for å oppnå den uforlignelige frihet fra alt som binder, han erkjenner jord som jord. Men når han har erkjent jord som jord, bør han ikke regne det som jord. Videre bør han ikke tenke ‘i jord’, han bør ikke tenke ‘fra jord’, og han bør ikke tenke ‘dette er min jord’. Han bør ikke nyte jorden.

            Og hvorfor? Jeg sier det er fordi han har mulighet til å forstå det.

            Videre erkjenner han vann som vann ... ild som ild ... luft som luft ... levende vesener som levende vesener ... guder som guder ... skapergud som skapergud ... Brahma som Brahma ... de strålende guder som de strålende guder ... de lysende guder som de lysende guder ... de mektige guder som de mektige guder ... Herren som Herren ... det uendelige roms plan som det uendelige roms plan ... den uendelige bevissthets plan som den uendelige bevissthets plan ... intethetens plan som intethetens plan ... planet der det verken finnes bevissthet eller ikke-bevissthet som planet der det verken finnes bevissthet eller ikke-bevissthet ... det han har sett som det han har sett ... det han har hørt som det han har hørt ... det han har tenkt som det han har tenkt ... det han har erkjent som det han har erkjent ... enhet som enhet ... mangfoldighet som mangfoldighet ... altet som alt ... nibbana som nibbana. Og når han har erkjent nibbana som nibbana, bør han ikke regne dette som nibbana. Videre bør han ikke tenke ‘i nibbana’, han bør ikke tenke ‘fra nibbana’, og han bør ikke tenke ‘dette er mitt nibbana’. Han bør ikke nyte nibbana.

            Og hvorfor? Jeg sier det er fordi han har mulighet til å forstå det.


En munk som har kvittet seg med sinnets forurensninger

En munk som er en ærverdig, som har kvittet seg med sinnets forurensninger, som har gjennomført treningen, gjort det som skal gjøres, lagt fra seg børa, nådd fram til målet, kvittet seg med alt som binder til ny tilblivelse og har nådd frihet gjennom fullkommen forståelse, han erkjenner også jord som jord. Men når han har erkjent jord som jord, regner han det ikke som jord. Videre tenker han ikke ‘i jord’, han tenker ikke ‘fra jord’, og han tenker ikke ‘dette er min jord’. Han nyter ikke jorden.

            Og hvorfor? Jeg sier det er fordi han har forstått det.

            Videre erkjenner han vann som vann ... ild som ild ... luft som luft ... levende vesener som levende vesener ... guder som guder ... skapergud som skapergud ... Brahma som Brahma ... de strålende guder som de strålende guder ... de lysende guder som de lysende guder ... de mektige guder som de mektige guder ... Herren som Herren ... det uendelige roms plan som det uendelige roms plan ... den uendelige bevissthets plan som den uendelige bevissthets plan ... intethetens plan som intethetens plan ... planet der det verken finnes bevissthet eller ikke-bevissthet som planet der det verken finnes bevissthet eller ikke-bevissthet ... det han har sett som det han har sett ... det han har hørt som det han har hørt ... det han har tenkt som det han har tenkt ... det han har erkjent som det han har erkjent ... enhet som enhet ... mangfoldighet som mangfoldighet ... altet som alt ... nibbana som nibbana. Og når han har erkjent nibbana som nibbana, regner han ikke dette som nibbana. Videre tenker han ikke ‘i nibbana’, han tenker ikke ‘fra nibbana’, og han tenker ikke ‘dette er mitt nibbana’. Han nyter ikke nibbana.

            Og hvorfor? Jeg sier det er fordi han har forstått det.

            En munk som er en ærverdig, som har kvittet seg med sinnets forurensninger, som har gjennomført treningen, gjort det som skal gjøres, lagt fra seg børa, nådd fram til målet, kvittet seg med alt som binder til ny tilblivelse og har nådd frihet gjennom fullkommen forståelse, han erkjenner også jord som jord. Men når han har erkjent jord som jord, regner han det ikke som jord. Videre tenker han ikke ‘i jord’, han tenker ikke ‘fra jord’, og han tenker ikke ‘dette er min jord’. Han nyter ikke jorden.

            Og hvorfor? Jeg sier at siden han har gjort slutt på lidenskapene er han fri fra lidenskaper.

            Videre erkjenner han vann som vann ... ild som ild ... luft som luft ... levende vesener som levende vesener ... guder som guder ... skapergud som skapergud ... Brahma som Brahma ... de strålende guder som de strålende guder ... de lysende guder som de lysende guder ... de mektige guder som de mektige guder ... Herren som Herren ... det uendelige roms plan som det uendelige roms plan ... den uendelige bevissthets plan som den uendelige bevissthets plan ... intethetens plan som intethetens plan ... planet der det verken finnes bevissthet eller ikke-bevissthet som planet der det verken finnes bevissthet eller ikke-bevissthet ... det han har sett som det han har sett ... det han har hørt som det han har hørt ... det han har tenkt som det han har tenkt ... det han har erkjent som det han har erkjent ... enhet som enhet ... mangfoldighet som mangfoldighet ... altet som alt ... nibbana som nibbana. Og når han har erkjent nibbana som nibbana, regner han ikke dette som nibbana. Videre tenker han ikke ‘i nibbana’, han tenker ikke ‘fra nibbana’, og han tenker ikke ‘dette er mitt nibbana’. Han nyter ikke nibbana.

            Og hvorfor? Jeg sier at siden han har gjort slutt på lidenskapene er han fri fra lidenskaper.

            En munk som er en ærverdig, som har kvittet seg med sinnets forurensninger, som har gjennomført treningen, gjort det som skal gjøres, lagt fra seg børa, nådd fram til målet, kvittet seg med alt som binder til ny tilblivelse og har nådd frihet gjennom fullkommen forståelse, han erkjenner også jord som jord. Men når han har erkjent jord som jord, regner han det ikke som jord. Videre tenker han ikke ‘i jord’, han tenker ikke ‘fra jord’, og han tenker ikke ‘dette er min jord’. Han nyter ikke jorden.

            Og hvorfor? Jeg sier at siden han har gjort slutt på hatet er han fri fra hat.

            Videre erkjenner han vann som vann ... ild som ild ... luft som luft ... levende vesener som levende vesener ... guder som guder ... skapergud som skapergud ... Brahma som Brahma ... de strålende guder som de strålende guder ... de lysende guder som de lysende guder ... de mektige guder som de mektige guder ... Herren som Herren ... det uendelige roms plan som det uendelige roms plan ... den uendelige bevissthets plan som den uendelige bevissthets plan ... intethetens plan som intethetens plan ... planet der det verken finnes bevissthet eller ikke-bevissthet som planet der det verken finnes bevissthet eller ikke-bevissthet ... det han har sett som det han har sett ... det han har hørt som det han har hørt ... det han har tenkt som det han har tenkt ... det han har erkjent som det han har erkjent ... enhet som enhet ... mangfoldighet som mangfoldighet ... altet som alt ... nibbana som nibbana. Og når han har erkjent nibbana som nibbana, regner han ikke dette som nibbana. Videre tenker han ikke ‘i nibbana’, han tenker ikke ‘fra nibbana’, og han tenker ikke ‘dette er mitt nibbana’. Han nyter ikke nibbana.

            Og hvorfor? Jeg sier at siden han har gjort slutt på hatet er han fri fra hat.

            En munk som er en ærverdig, som har kvittet seg med sinnets forurensninger, som har gjennomført treningen, gjort det som skal gjøres, lagt fra seg børa, nådd fram til målet, kvittet seg med alt som binder til ny tilblivelse og har nådd frihet gjennom fullkommen forståelse, han erkjenner også jord som jord. Men når han har erkjent jord som jord, regner han det ikke som jord. Videre tenker han ikke ‘i jord’, han tenker ikke ‘fra jord’, og han tenker ikke ‘dette er min jord’. Han nyter ikke jorden.

            Og hvorfor? Jeg sier at siden han har gjort slutt på vrangforestillingene er han fri fra vrangforestillinger.

            Videre erkjenner han vann som vann ... ild som ild ... luft som luft ... levende vesener som levende vesener ... guder som guder ... skapergud som skapergud ... Brahma som Brahma ... de strålende guder som de strålende guder ... de lysende guder som de lysende guder ... de mektige guder som de mektige guder ... Herren som Herren ... det uendelige roms plan som det uendelige roms plan ... den uendelige bevissthets plan som den uendelige bevissthets plan ... intethetens plan som intethetens plan ... planet der det verken finnes bevissthet eller ikke-bevissthet som planet der det verken finnes bevissthet eller ikke-bevissthet ... det han har sett som det han har sett ... det han har hørt som det han har hørt ... det han har tenkt som det han har tenkt ... det han har erkjent som det han har erkjent ... enhet som enhet ... mangfoldighet som mangfoldighet ... altet som alt ... nibbana som nibbana. Og når han har erkjent nibbana som nibbana, regner han ikke dette som nibbana. Videre tenker han ikke ‘i nibbana’, han tenker ikke ‘fra nibbana’, og han tenker ikke ‘dette er mitt nibbana’. Han nyter ikke nibbana.

            Og hvorfor? Jeg sier at siden han har gjort slutt på vrangforestillingene er han fri fra vrangforestillinger.


Den som har nådd fram til sannheten

Den som har kommet fram til sannheten, som er ærverdig og som har nådd fram til fullkommen oppvåkning ved egen hjelp, han erkjenner også jord som jord. Men når han har erkjent jord som jord, regner han det ikke som jord. Videre tenker han ikke ‘i jord’, han tenker ikke ‘fra jord’, og han tenker ikke ‘dette er min jord’. Han nyter ikke jorden.

            Og hvorfor? Jeg sier det er fordi han som har kommet fram til sannheten, har forstått det.

            Videre erkjenner han vann som vann ... ild som ild ... luft som luft ... levende vesener som levende vesener ... guder som guder ... skapergud som skapergud ... Brahma som Brahma ... de strålende guder som de strålende guder ... de lysende guder som de lysende guder ... de mektige guder som de mektige guder ... Herren som Herren ... det uendelige roms plan som det uendelige roms plan ... den uendelige bevissthets plan som den uendelige bevissthets plan ... intethetens plan som intethetens plan ... planet der det verken finnes bevissthet eller ikke-bevissthet som planet der det verken finnes bevissthet eller ikke-bevissthet ... det han har sett som det han har sett ... det han har hørt som det han har hørt ... det han har tenkt som det han har tenkt ... det han har erkjent som det han har erkjent ... enhet som enhet ... mangfoldighet som mangfoldighet ... altet som alt ... nibbana som nibbana. Og når han har erkjent nibbana som nibbana, regner han ikke dette som nibbana. Videre tenker han ikke ‘i nibbana’, han tenker ikke ‘fra nibbana’, og han tenker ikke ‘dette er mitt nibbana’. Han nyter ikke nibbana.

            Og hvorfor? Jeg sier det er fordi han som har kommet fram til sannheten, har forstått det.

            Den som har kommet fram til sannheten, som er ærverdig og som har nådd fram til fullkommen oppvåkning ved egen hjelp, han erkjenner også jord som jord. Men når han har erkjent jord som jord, regner han det ikke som jord. Videre tenker han ikke ‘i jord’, han tenker ikke ‘fra jord’, og han tenker ikke ‘dette er min jord’. Han nyter ikke jorden.

            Og hvorfor? Det er fordi han vet at nytelse er roten til lidelse, forventningsmønstre fører til at noe blir til, og det som har blitt til, vil eldes og gå til grunne. Derfor har han som har kommet fram til sannheten, våknet opp til den fullkomne og uforlignelige oppvåkning, nettopp fordi han fullstendig har utryddet begjæret, sluppet taket i lidenskapene og fridd seg helt fra dem, sier jeg.

            Videre erkjenner han vann som vann ... ild som ild ... luft som luft ... levende vesener som levende vesener ... guder som guder ... skapergud som skapergud ... Brahma som Brahma ... de strålende guder som de strålende guder ... de lysende guder som de lysende guder ... de mektige guder som de mektige guder ... Herren som Herren ... det uendelige roms plan som det uendelige roms plan ... den uendelige bevissthets plan som den uendelige bevissthets plan ... intethetens plan som intethetens plan ... planet der det verken finnes bevissthet eller ikke-bevissthet som planet der det verken finnes bevissthet eller ikke-bevissthet ... det han har sett som det han har sett ... det han har hørt som det han har hørt ... det han har tenkt som det han har tenkt ... det han har erkjent som det han har erkjent ... enhet som enhet ... mangfoldighet som mangfoldighet ... altet som alt ... nibbana som nibbana. Og når han har erkjent nibbana som nibbana, regner han ikke dette som nibbana. Videre tenker han ikke ‘i nibbana’, han tenker ikke ‘fra nibbana’, og han tenker ikke ‘dette er mitt nibbana’. Han nyter ikke nibbana.

            Og hvorfor? Det er fordi han vet at nytelse er roten til lidelse, forventningsmønstre fører til at noe blir til, og det som har blitt til, vil eldes og gå til grunne. Derfor har han som har kommet fram til sannheten, våknet opp til den fullkomne og uforlignelige oppvåkning, nettopp fordi han fullstendig har utryddet begjæret, sluppet taket i lidenskapene og fridd seg helt fra dem, sier jeg.”

            Slik talte Mesteren. Men munkene gledet seg ikke over Mesterens ord.