EnglishViola da Gamba


Kvinne med gambe


Viola da gamba er et strykeinstrument som var mye brukt under renessanse og barokk. Det finnes i flere størrelser, og bassgambe kan ligne på en cello. Men gamben har seks eller sju strenger, mot celloens fire, halsen har tverrbånd som på en gitar og andre byggetekniske detaljer bidrar også til at både klang og spillestil blir annerledes enn på cello og fiolinfamilien forøvrig.

To store glansperioder i gambens historie skiller seg ut. Den første av disse var den engelske gambeconsort-perioden, i årtiene før og etter 1600. Det ble skrevet mye musikk for ensembler på 3-6 gamber. Instrumentene fordelte seg på sopran/alt, tenor og bass, slik at det ble fullverdige strykerensembler. Denne musikken er ofte innadvendt og abstrakt, og er blitt beskrevet som en seriøs og dyp samtale mellom venner.

Gambens andre store glansperiode kom noe senere, i Frankrike i siste halvdel av 1600-tallet og litt inn på 1700-tallet. Nå var det bass-gamben som sto i fokus. Det ble skrevet mye briljant solomusikk for dette instrumentet, og en av de mest kjente komponistene og musikerne var Marin Marais (bilde øverst til høyre).

I tillegg var bassgamben alltid etterspurt som bassinstrument i mange forskjellige instrumentkombinasjoner, til et stykke ut på 1700-tallet, da den musikalske smak endret seg, og hele gambefamilien måtte vike for fiolinfamilien.

Hvis du vil se flere bilder av gamber, gå til gambegalleriet.


Musikk Hjem

Tlf.: 33 38 55 72, Fax: 33 38 62 56, E-mail: alberlie@online.no

Copyright @ 1999, Kåre A. Lie. All rights reserved.