English


Renessanse Consort


Ensemblet Renessanse Consort, som holder til i Tønsberg-distriktet, har gitt konserter med tidlig musikk gjennom en årrekke.

Repertoaret spenner fra middelalder til barokk. Improvisasjon og spontanitet var et viktig element i disse tidlige musikkformene, og i sitt arbeid med å gjøre musikken frisk og levende, slik den en gang var, gjør også Renessanse Consort en god del bruk av improvisasjon. Ensemblet har også lagt ned mye arbeid i å gjenskape tidligere tiders klangbilde, og disponerer over et stort utvalg av tidstypiske instrumenter. En rekke av disse instrumentene er bygd av medlemmene selv.

Renessanse Consort har vunnet ry for sin allsidighet, og legger vekt på å legge opp en konsert slik at klangfarger og instrumenteringer hele tiden veksler og skaper en variert lytteropplevelse. Medlemmene fletter også gjerne inn noen opplysninger og anekdoter om instrumenter, komponister og musikkstil mellom de enkelte nummer på programmet.

Renessanse Consort på festningsvollen

Her er Renessanse Consort avbildet i Gamlebyen i Fredrikstad i 1985, i forbindelse med en konsert i Det grunnmurede, en gammel bygning på festningsområdet. Bakerst fra venstre: Geir A. Bremnes, Anne Turid Evtun, Liv Kristin Sæther, Sigmund Fjellberg og Kåre A. Lie. Foran fra venstre: Tove Gleditsch Lie, Bjarke Anderson og Liv Anderson.

Litt historikk

Renessanse Consort ble stiftet en gang på 1970-tallet av fire venner - Tove og Kåre Lie og Liv og Bjarke Anderson - som likte å synge og spille gitar og blokkfløyte sammen. Interessen dreide etter hvert i retning av musikk fra middelalder, renessanse og tidlig barokk, og vi begynte å ha regelmessige øvelser og arbeide seriøst med musikken, om enn på amatørnivå.

Gruppen vokste, og vi anskaffet mer tidstypiske instrumenter, som lutt, barokkgitar, blokkfløyter og viola da gamba i flere størrelser, middelalderfidle, cornamuser, krumhorn, cembalo, et lite orgel, flere slags harper fra middelalder, renessanse og barokk, m.m. Mange av instrumentene ble bygd av medlemmer av ensemblet. Ambisjonsnivået steg også, og vi begynte å holde konserter etter hvert i et større nedslagsfelt på Østlandet. Etter noen år sydde medlemmer av ensemblet tidstypiske drakter til samtlige.

I tillegg til en grunnstamme som var stabil gjennom flere år, har Renessanse Consort ofte samarbeidet med sangsolister, kor eller dansere til diverse konsertprosjekter. Konserthyppigheten har variert fra en konsert hvert annet år til et par konserter i året. Av solister som har sunget med oss de senere år, kan vi nevne Ranveig Eckhoff, Dagfinn Eckhoff og Mia Endresen.


Renessanse Consort i dag

Årene bringer med seg forandringer. Besetningen har endret seg, noen medlemmer har forlatt ensemblet og andre er kommet til. Vi har lagt bort renessansedraktene, men arbeider kontinuerlig for å høyne den musikalske standarden. Her er et av de nyeste bildene av ensemblet:

Bak: Nina Grønvoll og Sigmund Fjelberg.
Foran: Geir Bremnes, Tove Gleditsch Lie og Kåre A. Lie.
Herregården i Larvik 2003


I 2001 innledet vi et samarbeid med den meget velklingende og dyktige sopranen Nina Grønvoll. Sammen har vi holdt en rekke konserter i Tønsberg-distriktet, Larvik og Fredrikstad fra 2001 og fram til i dag.


Repertoar

Renessanse Consort framfører musikk fra middelalder til høybarokk, kanskje med 1600-tallet som tyngdepunkt. I dette tidsrommet finnes det mange dyktige komponister og mye vakker musikk. Her finnes det melankolske og muntre engelske lutt- og consortsanger, her finnes det engelsk/nordtysk/dansk ensemblemusikk med smektende melodi- og harmoniføringer, her finnes dramatiske, lidenskapelige og melankolske sanger i "den nye stil", her finnes fyrige spanske og italienske danser, her finnes det elegant fransk kammermusikk og her finnes det høydramatisk italiensk patos - bare for å nevne noen av tidens musikkategorier. I all beskjedenhet forsøker vi å bidra til å gjøre denne musikken mer kjent.


MusikkHjem

E-mail: alberlie@online.no

Copyright @ 2007, Kåre A. Lie. All rights reserved.