Oversatte bøker

Buddhistisk litteraturDhammapada
,

oversatt av Kåre A. Lie fra pali: Dhammapada
Gyldendal Norsk Forlag, innb.1976, 1996, paperback 2002

I Dhammapada kan vi lese Buddhas budskap. Verket regenes som en av verdenslitteraturens tidsløse klassikere. Versene i boken tegner et poetisk og vakkert bilde av buddhismens grunntanker – tanker som i sin allmennmenneskelige enkelhet og dybde går på tvers av alle religiøse og kulturelle skillelinjer. Budskapet i Dhammapada taler like direkte til mennesket i dag som det gjorde for mer enn to tusen år siden. Innledning og noter ved oversetteren.


Mahasi Sayadaw
Praktisk innsiktsmeditasjon

oversatt av Kåre A. Lie fra engelsk: Practical Insight Meditation
Theravadaskolen 1985

Praktisk innføring i innsiktsmeditasjon av Mahasi Sayadaw, en av de mest innflytelsesrike meditasjonslærerne fra Myanmar (Burma).R. Mahinda Weerasinghe
Det kosmiske drama

oversatt av Kåre A. Lie fra engelsk, (pali og sanskrit): A Cosmic Struggle
Lanser forlag, 1986

En studie av utviklingslæren sett i perspektiv av buddhistisk abhidhamma.H. Saddhatissa
Innføring i buddhismen

oversatt av Kåre A. Lie fra engelsk (pali): Introduction to Buddhism
Solum forlag 1987

Kortfattet innføring i buddhismens hovedtankerNyanaponika Thera
Oppmerksomhetstrening

oversatt av Kåre A. Lie fra engelsk (pali og sanskrit): The Heart of Buddhist Meditation
Solum forlag 1988

En omfattende og grundig innføring i buddhistisk innsiktsmeditasjon, både praktisk og teoretisk. Inneholder relevante utdrag fra buddhismens grunntekster oversatt fra originalspråkene pali og sanskrit.


Walpola Rahula
Buddhas lære

oversatt av Kåre A. Lie fra engelsk (pali): What the Buddha Taught
Solum forlag 1991

En av de beste innføringene i buddhismens lære som overhodet er skrevet. Denne boken er blitt en klassiker som siden førsteutgaven i 1959 er kommet i en lang rekke nye opplag og oversettelser. Boken inneholder også sentrale utdrag fra palitekstene, oversatt direkte fra grunnspråket.


Buddhas samtaler. De lange tekstene 1,
oversatt av Kåre A. Lie fra pali: Digha Nikaya, Silavagga
Solum forlag 1992

Fra buddhismens skriftsamling. Her møter vi Buddha i samtale med konger, brahmaner, kjøpmenn, munker og asketer. Samtalene dreier seg i første rekke om Buddhas metodikk for åndelig utvikling, men berører også sosiale og politiske spørsmål. Samtidig gir de et innblikk i det gamle Indias hverdagsliv og i dets intellektuelle miljø. Innledninger og noter ved oversetteren.


Søstrenes sanger
oversatt av Kåre A. Lie fra pali: Therigatha, i samarbeid med lyrikeren Tone Lie Bøttinger
Pax forlag 2000

SØSTRENES SANGER (Therigatha) tilhører buddhismens kanoniske tekster og er dikt skrevet av kvinner som har bestemt seg for å følge Buddhas lære. Både i litteraturhistorien og i religionshistorien er dette et unikt skrift, en samling dikt av og om kvinner, skrevet 400 år før Kristi fødsel. Buddha vandret i mange år omkring i det nordlige India og underviste andre. Gjennomgangstemaet var frigjøring – fra sorg, lidelse og smerte, og frigjøring til innsikt og glede. Mange ble grepet av hans lære og ville følge ham og den veien han anbefalte. I Søstrenes sanger forteller kvinner om den forløsende indre friheten det er å følge Buddha. Innledning ved oversetteren.


Dalai Lama
Tanker for et nytt årtusen

oversatt av Kåre A. Lie fra engelsk: Ethics for the New Millenium
Cappelen 2000

I en ny verden og en ny tid er vi alle i stadig større grad avhengige av hverandre, som individer og grupper. Spørsmålet om kollektiv moral dreier seg til syvende og sist om summen av enkeltmenneskers moral. Det er vi, hver og en av oss, som har ansvaret for at menneskeheten beveger seg i retning av større empati og medfølelse.

Tor Åge Bringsværd, og Jens Braarvig, red.:
I begynnelsen
.
"Buddhistiske skapelsesberetninger"
kapitler oversatt av Kåre A. Lie fra pali
Bokklubben 2000, i serien Verdens hellige skrifter

Noen få kapitler med buddhistiske perspektiver på hvordan verden har blitt til, som innslag i en antologi med skapelsesberetninger fra mange tradisjoner og kulturer.Torkel Brekke, red.,
Buddhas fortellinger

kapitler oversatt av Kåre A. Lie fra pali
Bokklubben 2001, i serien Verdens hellige skrifter

Et utvalg viktige tekster fra buddhismens eldste tekstsamling, som innslag i en antologi som også inneholder andre buddhistiske tekster fra forskjellige tider og steder.


Gill Farrer-Halls
Buddhistisk visdom. En innføring i prinsipper og praksis
oversatt av Kåre A. Lie fra engelsk: The Illustrated Encyclopedia of Buddhist Wisdom

Boka gir en innføring i den buddhistiske tradisjonen. Forfatteren forteller om Buddhas liv og hvordan hans lære bredte seg til mange land i Østen. Praktiske veiledninger i meditasjon, etter tradisjonene theravada, zen og vajrayana (tibetansk).


Dalai Lama
Veien til et meningsfylt liv. Buddhistiske treningsmetoder

oversatt av Kåre A. Lie fra engelsk: How to Practice - the Way to a Meaningful Life
Arneberg forlag 2002

Dalai Lama gir her en innføring i tibetansk buddhistisk lære og praksis. Han og hans lære er høyt respektert i hele verden. Han påpeker at buddhismen er mer et levesett enn en ideologi, og mennesket skal gjennomgå en indre utvikling mot et høyere mål. Boken kan leses uten spesielle forkunnskaper og Lama gir veivisning i enkle metoder for å fremme visdom, etikk og meditasjon.


Jens Braarvig, red.
Lotussutraen og andre tekster fra mahayana-buddhismen

oversatt av Kåre A. Lie fra sanskrit: Bodhicaryavatara (hele), Saddharmapundarika (utdrag) og andre sutraer.
I samarbeid med lyrikeren Tone Lie Bøttinger
Bokklubben 2003, i serien Verdens hellige skrifter

Mahayana er den store vogn, og hestene som trekker vognen er barmhjertigheten. Det sentrale budskapet er at menneskets frihet ligger i å hengi seg til eksistensen på godt og vondt, og i dette gjøre sitt aller beste for å kultivere sin barmhjertighet med alle levende vesener. Barmhjertigheten og omsorgen står i sentrum, det å hengi seg til disse dyder i lys av tomhetstenkningen. Det viktigste er det gode hjertet. Det vektlegges at tenkningen må være i balanse med den barmhjertige handling. Hvis ikke er det bare en tankekonstruksjon.

Dalai Lama,
Råd fra hjertet. Veiledning for det moderne menneske

oversatt av Kåre A. Lie fra fransk: Conceils du coeur
Bazar forlag 2003

Denne samlingen av Dalai Lamas tanker er en håndbok med råd for alle, hvor vi enn befinner oss i livet. Lærer man seg bare å tenke med hjertet er man et skritt nærmere et meningsfullt liv. Boken er kommet til gjennom samtaler som Matthieu Ricard og Dalai Lama har ført på tibetansk. Kusho Lhakdon har transkribert fra tibetansk og Christian Bruyat har oversatt til fransk og forsynt teksten med kommentarer.


Knut Jacobsen, red.
Yoga.

"Buddhistisk yoga"
kapitler oversatt av Kåre A. Lie fra pali.
Bokklubben 2004, i serien Verdens hellige skrifter

Noen kapitler om buddhistisk meditasjonspraksis.


Buddhas samtaler. De lange tekstene 2
oversatt av Kåre A. Lie fra pali: Digha Nikaya, Mahavagga
Solum forlag 2005

I dette bindet finnes viktige tekster som Mahasatipatthanasutta, om innsiktsmeditasjon, og Mahaparinibbanasutta, som forteller om Buddhas siste måneder og om hans død. Innledninger ved oversetteren.


Brødrenes sanger,
oversatt av Kåre A. Lie fra pali: Theragatha i samarbeid med lyrikeren Tone Lie.
Pax forlag 2006

Diktene tilhører buddhismens kanoniske tekster ("Theragatha") og er skrevet av munker som har bestemt seg for å følge Buddhas lære. Buddha vandret i mange år omkring i nordlige India og underviste andre. Gjennomgangstemaet var frigjøring - fra sorg, lidelse og smerte, og frigjøring til innsikt og glede. I "Brødrenes sanger" fortelles det om den forløsende indre friheten det er å følge Buddha.

Buddhas budskap
Antologi, oversatt av Kåre A. Lie fra pali
Buddhistforbundets forlag, 2010, ISBN 978 82-90787-06-1

I dette uvalget av tekster fra Tipitaka, den buddhistiske kanon på språket pali, får vi for første gang på norsk en samling som dekker de sentrale punktene i Buddhas lære. Disse tekstene er også de eldste kildene til det vi vet om Buddhas liv og gjerning. En komité oppnevnt av Buddhistforbundet har valgt ut tekstene sammen med Kåre A. Lie som også har oversatt dem fra pali.

Design av omslag: Margareth Tarach.
Forsidebildet viser en statue av Buddha nå i Asian Art Museum, San Francisco, fotografert av Albert Billings".

Boken kan kjøpes fra Buddhistforbundet for kr 225,00 + porto.Boka veier: 850 g

Buddhas samtaler, de lange tekstene
oversatt av Kåre A. Lie fra pali: Digha Nikaya
Buddhistforbundets forlag, 2013, ISBN 978-829078710-8.

Dette er en av hoveddelene av Tripitaka, den gamle buddhistiske skriftsamlingen. I disse 33 tekstene, som her foreligger i komplett utgave for første gang på norsk (og som inneholder en revidert utgave av bind 1 og bind 2 nevnt over, og dermed erstatter disse), møter vi Buddha i samtale med konger og ættestolte brahmaner, med kjøpmenn, munker og asketer - kort sagt med folk fra alle samfunnslag. Samtalene inneholder både læretekster og legender, og de dreier seg i første rekke om Buddhas metodikk for utvikling av sinnet. Men de berører også etiske, filosofiske, sosiale og politiske spørsmål, og gir et fascinerende innblikk i det gamle Indias hverdagsliv og det rike intellektuelle miljø. I samlingen inngår bl.a. viktige tekster som Mahaparinibbanasutta, som gir en levende skildring av Buddhas siste dager og død, Mahasatipatthanasutta, som er grunntekst og utgangspunkt for oppmerksomhetstreningen, også kalt vipassana eller "mindfulness", og Sihalasutta, som inneholder en rekke jordnære og praktiske veiledninger.

Boken kan kjøpes fra Buddhistforbundet for kr 360,00 + porto. Innbundet. (Softcover) 490 sider. Vekt 1350 g.

Suttanipata. Dikt fra den tidlige buddhismen
oversatt av Kåre A. Lie fra pali: Suttanipata
Emilia forlag, 2020, ISBN 978-82-7419-171-6

Dette er en samling tekster som er tilskrevet Buddha. Diktene i Suttanipata spenner over et vidt register. De kaster lys over samfunnsliv, filosofi og religion i India på Buddhas tid og den nærmeste tiden etterpå. Her finner vi noen av de mest populære tekstene i buddhismens teksttradisjon. Tekstene består i hovedsak av vers, men noen er en blanding av prosa og vers. Ut fra både språkform og innhold mener forskerne at dette kan være noen av de tidligste tekstene i buddhismens tradisjon, og de utgjør derfor en viktig og populær del av buddhismens skriftsamling.
 Oversettelser hovedside

Hjem

Copyright @ 2013, Kåre A. Lie. All rights reserved.