English

Kåre A. Lie

Velkommen!

Oversetter og forfatter

Her kan du gå direkte videre til emner som har med mitt yrke og noen av mine interesser å gjøre:

[Oversettelser] [Forfatterskap] [Buddhisme] [Musikk] [Slektsforskning] [Diverse]

E-mail: alberlie@online.no

 Copyright @ 2005, Kåre A. Lie. All rights reserved.